Ці зацікаўленыя вы/вашы дзеці ў беларускім навучанні ў Чэхіі

Абярыце форму

Як часта і ў які час

Тэматыка заняткаў

Колькі вашых дзяцей і якога веку хацелі б наведваць заняткі

Ці гатовыя вы фінансава падтрымліваць гэтыя заняткі

Ці гатовыя Вы ўвайсці ў ініцыятыўны камітэт бацькоў-закладальнікаў

У якім горадзе Чэхіі вы жывяце